Rao vặt    Đăng nhập    Đăng ký    Liên hệ    
Danh bạ Du lịch » Khách sạn trong nước Ngày 21.01.2019 06:46
Các khách sạn tại Cà Mau

Xin được giới thiệu tới độc giả danh sách hơn 40 khách sạn tại đất mũi Cà Mau. Thông tin được cung cấp bởi Trung tâm Xúc tiến Thương mại - Du lịch và Đầu tư tỉnh Cà Mau.

I. Tại Thành phố Cà Mau

1. Khách sạn Best CM
***

Địa chỉ: 463C Nguyễn Trãi phường 9 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3829.828
Fax: (0780)3829818
Email: bestcmhotel@hotelbestcm.com.vn   
Website: http://www.bestcmhotel.com.vn
Người liên hệ: Giám đốc: Tiêu Luân   
ĐTDĐ: 0908887650

2. Khách sạn Ánh Nguyệt ***

Địa chỉ: 207Phan Ngọc Hiển phường 5 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3567666
Fax: (0780)3567.547
Email: anhnguyethotel@yahoo.com   
Website: http://www.anhnguyethotel.com   
Người liên hệ: Giám đốc: Tô Thanh Tuấn   
ĐTDĐ: 0918.698.692

3. Khách sạn Siêu Thị   ***

Địa chỉ: 01 Hùng Vương phưòng7 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)836876
Fax: (0780)3836.880
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: Lý Hoàng Vân
ĐTDĐ0919.177.588

4. Khách sạn Hoàng Gia    **

Địa chỉ: 29 Trần Hưng Đạo phường 5 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)819999
Fax: (0780)3815.858
Email: hoanggiahotel.camau@gmail.com   
Website:……………………………
Giám đốc: Nguyễn Đình Nhân
ĐTDĐ………………………………

5. Khách sạn Hải Châu     **

Địa chỉ:229 Hùng Vương phường 7 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)834597
Fax: 07803834619
Email: haichauhotel.camau@gmail.com  
Website:
Giám đốc: Trương Kiều Thu
ĐTDĐ: 0908.637697

6. Khách sạn Diễm Quỳnh  **

Địa chỉ: 459D Nguyễn Trãi phường 9 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)591243
Fax: 07803819242
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: Phan Thanh Thuý Diễm
ĐTDĐ: 0913.998918

7. Khách sạn Thái Hoàng **

Địa chỉ: 345B Nguyễn Trãi phường 9 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)591777- 3591591
Fax: 07803819115.
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: Nguyễn Kim Hiên
ĐTDĐ: 0982.888.066

8. Khách sạn Song Ngọc   **

Địa chỉ: 2B Hùng Vương phường 7 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)817303
Fax: 0780.3817307
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: Nguyễn Quốc Bình
ĐTDĐ: 0918.463.272

9. Khách sạn Phương Nam  **

Địa chỉ: 91-93 Phan Đình Phùng phường 4 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)831752
Fax: (0780)3834.402
Email: minhhaitourist@yahoo.com   
Website:minhhaitourist.com.vn
Giám đốc: Lâm Thanh Sỹ
ĐTDĐ: 0918.053676

10 Nhà Khách  T98          **

Địa chỉ: 999 Lê Khắc Xương phường 6 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)835598
Fax: (0780)3050.373
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: Vũ Văn Phúc
ĐTDĐ: 0985541999

11. Nhà khách Cà Mau     **

Địa chỉ: 20 Phan Ngọc Hiển phường 2 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)831165
Fax: (0780)3835075
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: ………………………
ĐTDĐ………………………………

12. Khách sạn Quốc Tế**

Địa chỉ: 179 Phan Ngọc Hiển phường 6 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3666666
Fax: 07803834470….
Email: quoctehotel@yahoo.com.vn.   
Website:hotelquocte.com
Giám đốc: Lâm Thị Ten
ĐTDĐ: 0935280282

13. Khách sạn DL Công Đoàn**

Địa chỉ: 9 Lưu Tấn Tài phường 5 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)833245
Fax: (0780)3830.873
Email: …………………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: Đặng Chí Bền
ĐTDĐ: 0918.647071

14. Khách sạn Địa Ốc           *

Địa chỉ: 11 Cao Thắng phường 8 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)818377
Fax: (0780)3818.366
Email: diaochotel@vnn.vn  
Website:……………………………
Giám đốc: Phan Đại Hoàng
ĐTDĐ………………………………

15. Khách sạn Hương Sen    *

Địa chỉ: 119 Lý Thường Kiệt phường 6 Tp.Cà Mau
Địa chỉ: (0780)831562
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

16. Khách sạn Song Hùng      *

Địa chỉ: 28 Phan Ngọc Hiển phường 2 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)831285
Fax: (0780)3831790
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

17. Khách sạn Quốc Nam I    *

Địa chỉ: 23 Phan Bội Châu phường 7 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)827514
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

18. Khách sạn Khanh Lan

Địa chỉ: 418D Nguyễn Trãi phường 9 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)819061
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

19. Nhà khách Minh Hải

Địa chỉ: 01 Trần Hưng Đạo phường 5 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)831036
Fax: 07803831036
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: Huỳnh Thu Hà
ĐTDĐ: 0913.989.929

20. Nhà khách TTTDTT Cà Mau

Địa chỉ: Khóm 2 Đinh Tiên Hoàng phường 9 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)831612
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

21. Khách sạn Sao Mai

Địa chỉ: 30 Phan Ngọc Hiển phường 2 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)831035
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………………

22. Khách sạn Á Đông I

Địa chỉ: 133A Nguyễn Tất Thành phường 8 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)828260
Fax: …………………………….
Email: …………………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

23. Khách sạn Thiên Phúc I

Địa chỉ: 38-40 Lý Bôn phường 4 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)832267
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

24. Khách sạn Kim Phụng

Địa chỉ: 13 Lý Bôn K2 phường 4 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)835012
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

25. Khách sạn Thiên Phúc II

Địa chỉ: 15A Hùng Vương phường 7 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)3827.069
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

26. Khách sạn Quốc Nam II

Địa chỉ: 2C Quang Trung phường 7 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)837015
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

27. Khách sạn Thanh Sơn

Địa chỉ: 23 Phan Ngọc Hiển phường 5 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)550992
Fax: (0780)3815.949
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

28. Khách sạn Trung Trực

Địa chỉ: 138A Nguyễn Tất Thành phường 8 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)818777
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

29. Khách sạn Á Đông II

Địa chỉ: ấp Bà Điều xã Lý Văn Lâm Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)668614
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: ………………………
ĐTDĐ………………………………

30. Khách sạn Hòa Long

Địa chỉ: 70 Nguyễn Trãi phường 9 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)833489
Fax: …………………………….
Email: …………………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: ………………………………
ĐTDĐ………………………………………

31. Khách sạn Huỳnh Như

Địa chỉ: 226 Lý Thường Kiệt phường 6 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)833332
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

32. Khách sạn Kim Hồng

Địa chỉ: 70E QL1A xã Lý Văn Lâm Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)580000
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

33. Khách sạn Kim Tiến

ĐC: 379 Nguyễn Công Trứ phường 8 Tp.Cà Mau
ĐT: (0780)581757
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

34. Khách sạn Bông Hồng

Địa chỉ: 12D Quang Trung phường 7 Tp.Cà Mau
Điện thoại: (0780)831544
Fax: …………………………….
Email: ………………………   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

II. Tại Năm Căn

35. Khách sạn Công Đoàn Năm Căn 

Địa chỉ: 25-K1-TT Năm Căn- Năm Căn – Cà Mau
Điện thoại: (0780)730510
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: ………………………
ĐTDĐ………………………………

36. Khách sạn Cẩm Hà

Địa chỉ: KV1-K2-TT Năm Căn – Cà Mau
Điện thoại: (0780)877235
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………………

III. Tại Trần Văn Thời

37. Khách sạn Hòn Đá Bạc

Địa chỉ: Hòn Đá Bạc xã Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời, Cà Mau
Điện thoại: (0780)897611
Fax: …………………………….
Email:…………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

38. Khách sạn Đông Á          

Địa chỉ: 159-K3 TT Sông Đốc Trần Văn Thời, Cà Mau
Điện thoại: (0780)819566
Fax: …………………………….
Email: …………………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: ………………………………
ĐTDĐ………………………………

IV. Tại Thới Bình

39. Khách sạn Phước Nguyên I

Địa chỉ: khóm 1-TT Thới Bình-Thới Bình-Cà Mau
Điện thoại: (0780)860975
Fax: (0780)3860.099
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………

40. Khách sạn Phước Nguyên II

Địa chỉ: khóm 3 TT Thới Bình – Thới Bình – Cà Mau
Điện thoại: (0780)860636
Fax: …………………………….
Email: …………………………….   
Website:……………………………
Giám đốc: …………………………
ĐTDĐ………………………………
Phạm Huyền (Theo TTXT TM-DL&ĐT Cà Mau)Gửi qua YM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Tin liên quan: Cà Mau
Biển nuốt khu du lịch
Đồng bằng sông Cửu Long: Chương trình Chào xuân mới
Khu du lịch biển Khai Long
Về Cà Mau thưởng thức 'cây nhà lá vườn'
Về Cà Mau thưởng thức 'cây nhà lá vườn'
Hấp dẫn hòn Đá Bạc
Hệ thống Nhà hàng tại Cà Mau
Hành trình về điểm cực Nam Tổ quốc
Rẻo đất Mũi Cà Mau
Thanh bình U Minh hạ


Những bản tin khác:Lên đầu trang
    THĂM DÒ DƯ LUẬN
    Đánh giá của bạn về Website này?
   Tuyệt vời
   Tốt
   Trung bình
   Không có gì để nói
   Rất tồiKết quả
 

   Trang chủ  |    Liên hệ ban quản trị  |   Liên hệ quảng cáo   |  Đối tác của Mạng du lịch  |  RSS 
          An Giang   |  Bà Rịa - Vũng Tàu   |  Bạc Liêu   |  Bắc Cạn   |  Bắc Giang   |  Bắc Ninh   |  Bến Tre   |  Bình Dương   |  Bình Định   |  Bình Phước   |  Bình Thuận   |  Cà Mau   |  Cao Bằng   |  Cần Thơ   |  Đà Nẵng   |  Đắk Lắk   |  Đắk Nông   |  Điện Biên   |  Đồng Nai   |  Đồng Tháp   |  Gia Lai   |  Hà Giang   |  Hà Nam   |  Hà Nội   |  Hà Tĩnh   |  Hải Dương   |  Hậu Giang   |  Hòa Bình   |  TP. Hồ Chí Minh   |  Hưng Yên   |  Khánh Hòa   |  Kiên Giang   |  Kon Tum   |  Lai Châu   |  Lạng Sơn   |  Lâm Đồng   |  Long An   |  Nam Định   |  Nghệ An   |  Ninh Bình   |  Phú Thọ   |  Phú Yên   |  Quảng Bình   |  Quảng Nam   |  Quảng Ngãi   |  Quảng Ninh   |  Quảng Trị   |  Sóc Trăng   |  Sơn La   |  Tây Ninh   |  Thái Bình   |  Thái Nguyên   |  Thanh Hóa   |  Thừa Thiên - Huế   |  Tiền Giang   |  Trà Vinh   |  Tuyên Quang   |  Vĩnh Long   |  Vĩnh Phúc   |  Yên Bái   |  ...

© 2004 -2009 Bản quyền thuộc về Mạng du lịch - Hãng truyền thông APM Media.
Phát triển và thiết kế website bởi Hãng Truyền thông APM Media trên cơ sở NukeViet
Ghi rõ nguồn Mangdulich.com khi phát hành lại thông tin mà mạng du lịch giữ bản quyền.
Điện thoại: 0913.210.565 - (04).3755.6273 - Fax: (04).3755.6273 - Email: apmvietnam@yahoo.com
Weblinks: Dat ve may bay - Mạng du học - Ve may bay - Gia ve may bay
Website: Mạng du lịch - www.mangdulich.com
  Cung cấp thông tin trong các lĩnh vực sau:
     - Tin tức du lịch          - Thắng cảnh du lịch
     - Thông tin du lịch     - Các khu du lịch
     - Các tour du lịch       - Các công ty du lịch
     - Nhà hàng, khách sạn.